Suriye nereye gidiyor?

Okuma Süresi: 8 dakika Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de 4. yılına giren iç savaşı  Anadolu Ajansı’na değerlendirdiği röportajında, iç savaşın geçtiği aşamaları şu sözlerle özetliyordu. “Önce keskin nişancılarla başlayan, sonra şehirlerin kuşatılarak tank ve top ateşleriyle bombardıman altında tutulmasıyla devam eden, hava bombardımanıyla büyük Devamı…

2014 Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Yılı İki Devletli Çözümü Getirecek mi?-II

Okuma Süresi: 7 dakika Yazımızın birinci bölümünde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2014 yılını “Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Yılı” ilan etmiş olması dolayısıyla, 2014 yılında iki devletli çözüm çabalarının yoğunlaşacağına dikkat çekmiş, Filistin meselesini çözmeye yönelik müzakerelerin tarihini ele alarak, El-Aksa intifadasına kadar olan süreci Devamı…

2014 Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Yılı İki Devletli Çözümü Getirecek mi? -I

Okuma Süresi: 8 dakika Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 26 Kasım 2013 tarihinde aldığı kararla  2014 yılını “Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Yılı” ilan etmişti. 16 Ocak 2014’te Filistin Halkıyla Dayanışma Yılı programı açılışı için BM’de düzenlenen  törene mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon “Bu Devamı…

Suriye Kürtleri ve Rojava’daki Gelişmeler

Okuma Süresi: 8 dakika Rojava’da ilan edilen geçici Kürt yönetimi ve PYD, son günlerde Türkiye’nin gündemine oturdu. Mesut Barzani’nin Diyarbakır ziyareti bile, ağırlıklı olarak Rojava’da şekillendirilmeye çalışılan yeni bir Kürt stratejisi üzerinden anlaşılmaya çalışıldı. PYD’nin Suriye’de izlediği politikayı ve diğer Kürt grupları ile olan Devamı…

Kirli sermaye ve 28 Şubat-IV

Okuma Süresi: 21 dakika Yazımızın 3.bölümünde, Bülent Ecevit başbakanlığındaki 42.Hükumetin TÜSİAD’ın aleyhine başlattığı kampanyaya dayanamayarak istifa etmek zorunda kalmasından, cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihinde şaibeli ölümüne kadar olan dönemdeki sermaye-iktidar ilişkilerini anlatmıştık. Bu bölümde, Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan ve 18 Haziran Devamı…

Mısır ve Suriye Gölgesinde Kalan Irak ile Yeni İlişkiler

Okuma Süresi: 7 dakika Irak, bir süredir, Suriye ve Mısır’da yaşanan sıcak gelişmeler dolayısıyla Türki-ye gündeminde geri sıralara düşmüştür. Bunun bir diğer sebebi de, Kürt Açılımı politikası dolayısıyla PKK ile devlet güçleri arasındaki çatışmanın durmuş olması dolayısıyla, Kuzey Irak’ın eskisi gibi bir endişe kaynağı Devamı…

Kirli Sermaye ve 28 Şubat-III

Okuma Süresi: 16 dakika Türkiye’de bütün askeri müdahaleler Türkiye’nin Batı ekonomik sistemine mutlak bağlılığını devam ettirmek üzere yapılmıştır. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, 12 Mart 1971 tarihli Muhtıra, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve 28 Şubat Post Modern Darbesinin gerekçeleri olarak ne sunulursa sunulsun, Devamı…

Kirli Sermaye ve 28 Şubat-II

Okuma Süresi: 11 dakika Türkiye’de milli bir burjuvazi yaratılması, bir devlet politikası olarak İttihat ve Terakki Partisi’nden Cumhuriyet’e tevarüs etmiş bir politikadır. Türk milli burjuvazisi varlığını doğrudan doğruya devlete borçlu olması dolayısıyla, bunu devam ettirebilmek için de hep iktidara yakın durmuştur. 2.Dünya savaşı sırasında Devamı…

Kirli Sermaye ve 28 Şubat-I

Okuma Süresi: 4 dakika 28 Şubat davasının açılması ile birlikte davanın esas olarak asker eksenli yürütülmesi kamuoyunun tepkisini çekmiştir. 28 Şubat post modern darbe sürecinde katkısı bulunduğu açık olan medya ve sermaye ayaklarının da bu soruşturmaya dâhil edilmesi yönünde ciddi bir kamuoyu beklentisi oluşmuştur. Devamı…

Alevîlik tartışmaları üzerine Üç Tarz-ı Siyaset

Okuma Süresi: 9 dakika Anadolu Alevîliği-Kızılbaşlık, kökleri Türklerin İslâmiyet’i tanımaya başladıkları dönemlere dayanan ve tarih içerisinde tedricen oluşan, yaşadıkları tarihi tecrübeler ve iktisadi şartlarla şekillenen, müntesiplerinin yaşadıkları coğrafyaya göre birbirinden bazı farklılıklar gösteren bir İslâm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Alevîliğin, İslâm’ın yanı sıra Türklerin Devamı…

Irak Kürt Bölgesi‘nde Muhalefetin Şansı Var mı?

Okuma Süresi: 3 dakika ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi)’nin web sitesinde “Irak Kürdistan Bölgesi’nde Muhalefetin Doğuşu ve Geleceği” ne ilişkin yayınlanan raporda, Irak Kürt Bölgesi’nde muhalefetin geleceği analiz edilmiştir. Söz konusu rapor, KYB’den ayrılarak kurulan ve 2009’da yapılan seçimde yüzde 25’e yakın oy alan Devamı…

Hillary Clinton ve Yeni Dönem ABD Dış Politikası

Okuma Süresi: 4 dakika Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 18 Temmuz 2012 tarihinde New Statesman’da yayımlanan makalesinde kendi yönetimindeki Amerikan dış politikasını değerlendirmiş, yeni dönem Amerikan dış politikası ve istikameti hakkında ipuçları vermişti(*). Obama’nın ikinci dönem seçilmesi vesilesiyle, Amerikan dış politikasının hedeflerini ve yönelimlerini Devamı…

İngilizler ve Erzurum Kongresi

Okuma Süresi: 17 dakika Erzurum Kongresi Kararları Yayınlanmadan Önce İngilizlere Verilmişti Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaaî Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi ve Trabzon Muhafâzaî Hukuk Cemiyeti’nin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplanmış ve çalışmalarını 7 Ağustos günü tamamladıktan sonra, 10 Temmuz’da, on maddelik Devamı…

Fevzi Çakmaka Göre Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya Nasıl Gönderildi?

Okuma Süresi: 15 dakika 1946 yılında yayımlanmış bulunan “Mareşal Fevzi Çakmak: Askeri, Hususi Hayatı” adlı kitabının[[1]] müsveddelerini, kitabın yazarı Süleyman Külçe 1946 yılında Fevzi (Çakmak)Paşa’ya okumak üzere takdim etmiş, Fevzi Paşa’da bunları tashih ettikten sonra müsveddelere kendi el yazısı ile yeni bazı notlar ilave etmiştir. Süleyman Külçe’nin Devamı…

Sadâbâd Paktı‘nın İçyüzü

Okuma Süresi: 13 dakika Sadâbâd Paktı: Taraf olan Devlet Yöneticilerinin İç Tehdide Karşı İşbirliği Yapma Antlaşması İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’a saldırmasının Türkiye’yi Doğulu devletlerle bir pakt çerçevesinde ilişkiler kurmaya yönelttiği, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kurulan Sadabat Paktı’nın öncüsü olması itibariyle, bu paktın Devamı…

M. Kemal ve K. Karabekir‘in Araplarla Birlikte İşgale Direnme Tartışması

Okuma Süresi: 8 dakika M.Kemal ve K. Karabekir‘in Araplarla Birlikte İşgale Direnme Tartışması Hey’eti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın, Ankara’dan 15. Kolordu Kumandanlığına gönderdiği 15/16-2-1336 tarihli şifre ve ekinde yer alan Halep Teşkilâtı Milliye Riyaseti’ne kendi imzası ile yazmış olduğu yazı, Kolordu Kumandanı Kazım Devamı…

Vatikanla Resmi İlişki Kurulmasına Diplomatik İtiraz

Okuma Süresi: 14 dakika Feridun Cemal Erkin, Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak büyükelçilik dâhil pek çok diplomatik görevde bulunmuş, 1960 darbesinden sonra kurulan CHP hükümetinde (1962-1965 yılları) Dışişleri Bakanlığı yapmış, 1965 seçimlerinde 2.(XIII) Dönem milletvekili seçilmiş bir diplomattır. Feridun Cemal Erkin, Cumhuriyet’in kurulmasından hemen sonrasına Devamı…

Sivas Kongresi Kararlarında “Manda” Reddedilmiş miydi?

Okuma Süresi: 8 dakika 4 Eylül’de başlayan Sivas Kongresi’nde alınan kararlar 11 Eylül 1919 tarihinde, Umumi Kongre Heyeti tarafından “Umumi Kongre Beyannamesidir” başlığıyla kamuoyuna ilân edilmiştir. Ancak ne hikmetse bugün, Umumi Kongre Beyannamesi’nin orijinal metnine ulaşmak neredeyse imkânsızdır. İnkılap tarihçilerinin kitaplarında da Sivas Kongresi Devamı…

I. Dünya Harbi Devam Ederken Cemal Paşa‘nın Osmanlı Devleti‘ne Son Verme Planı

Okuma Süresi: 10 dakika 1.Dünya Savaşı’nın henüz başlarında, 1915 yılı içerisinde, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa’nın Ermeni Taşnak Cemiyeti’nin aracılığıyla (bazı kaynaklara göre Mısır’daki Amerikan diplomatlarıyla da bu konuyu görüşmüştür) ve Rusya’nın yardımıyla bir hükûmet darbesi planladığı ya da buna teşvik Devamı…

Birinci Cihan Harbi Devam Ederken Bir Başka Darbe Teşebbüsü: Yakup Cemil Vak’ası

Okuma Süresi: 4 dakika Birinci Cihan Harbi devam ederken, 1915 yılında, Cemal Paşa’nın Hükumeti devirme ve Osmanlı Hanedanı’nı yıkarak bir Cemal Paşa Krallığı kurma projesinin sonuçsuz kalmasından sonra, bu defa 1916 yılı ortalarında, Yakup Cemil hükumete yönelik bir darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Yakup Cemil kimdi… Devamı…

Dr.Abdullah Cevdet’le İstiklal Harbi Üzerine İlginç Bir mülakat

Okuma Süresi: 17 dakika Doktor Abdullah Cevdet’le İstiklal Harbi Üzerine 1922 Yılında Yapılan İlginç Bir Mülâkat Osman Ulagay’ın 1974 yılında yayınladığı “Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı” adlı kitapta, Rum asıllı gazeteci Demetre Vaka’nın Dr. Abdullah Cevdet ile yapmış olduğu ilginç bir röportaja yer verilmiştir. ASIA dergisinde “Bir Devamı…

İstiklal Harbi’nde Silah Kaçakçılığı ve İngiliz, Fransız Yardımları-II

Okuma Süresi: 7 dakika Gizli Milli Teşkilatların Büyük Silah Kaçakçılığı Organizasyonları ve Yabancı Desteği Tekrar hatıratlara dönecek olursak, Albay Kemal (Koçer) Bey, Fransız Şark Komitesi’nin Döla Kruva adlı bir genci, milli orduya yardım etmesi için Paris’ten İstanbul’a gönderdiğini yazar. Döla Kruva İstanbul’da M.M. mensubu Devamı…

İstiklal Harbi’nde Silah Kaçakçılığı ve İngiliz, Fransız Yardımları-I

Okuma Süresi: 8 dakika Mondoros Mütarekesi 30 Ekim 1918 günü imzalandıktan sonra, andlaşma hükümleri gereğince, Osmanlı ordusuna ait silah ve mühimmat işgal kuvvetlerine teslim edilmişti. Osmanlı ordusunun mevcut silah ve mühimmatı; Tapa, Tophane, Feshane, İmalathane, Baruthane, Ayazma ve Ağaçlı, Beykoz, Tahniye, Bez, Zeytinburnu fabrikaları, Devamı…

Kürt Asimilasyonu Politikasının Akıl Hocası Bir Yabancı Diplomat

Okuma Süresi: 6 dakika Nobert Von Bischoff, Türkiye’ye 1930 yılının Eylül ayında tayin olmuş, ilk iki sene Avusturya Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki ilk Büyükelçisi August Ritter von Kral’ın Elçilik Müşavirliği’ni yapmış, son senesi 1933’te ise Büyükelçilik görevini üstlenmiştir. Nobert Von Bischoff, Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşunu müteakiben yapılan Devamı…

Murray Bookchın’in “Toplumsal Ekoloji” Felsefesi ve KCK’nın İdeolojik Kodları

Okuma Süresi: 20 dakika Murray Bookchın’e ait olan toplumsal ekoloji felsefesi ve komünalist sistem modeli, KCK anayasasında Abdullah Öcalan’ın felsefik-ideolojik çizgisi olarak ona mal edilmiş, Öcalan ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı demokrasinin felsefik, teorik ve stratejik kuramcısı olarak ilan edilmiştir. 1978 yılında kurulan PKK, Devamı…

İran-Suriye İlişkilerine Teo-Politik Bir Bakış-I

Okuma Süresi: 10 dakika Suriye rejiminin her türlü insan hakkı ihlallerine rağmen İran’ın Beşşar Esad yönetimine verdiği destek genellikle Suriye’nin jeo-politik önemi ile açıklanmıştır. Ancak, İsnaaşeriye mezhebinin resmi devleti olan İran ile Suriye’yi yöneten Şii Nusayri rejimi arasındaki tarihi “teo-politik” ilişkinin de bu işbirliğinde Devamı…

Bir Gazetecinin İsrail’le Olan Özel İlişkileri

Okuma Süresi: 5 dakika Gazeteci Sedat Sertoğlu’nun GOA Basım ve Yayın Dağıtım Ltd.Şti. tarafından 2006 yılında yayımlanan “Yazsam Olay Olur” kitabı, İsrail muhibbi bir gazetecinin, Türkiye-İsrail ilişkilerinde oynadığı roller bakımından hayli ilginç bilgiler ihtiva etmektedir. Kitaptan, bu özel ilişkilere dair seçilen olaylar aşağıda anlatılmaya Devamı…

Şerif Hüseyin Elindeki Mekke-i Mükerreme’de Hacc Câiz midir?

Okuma Süresi: 7 dakika Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, kendi hükümranlığı altında bir Arap Krallığı kurma hedefi güden Mekke Emîri Şerif Hüseyin, bu amacına ulaşmak için İngilizlerden destek sağlamaya çalışıyordu. Bu maksatla, Şerif Hüseyin’in oğlu Abdullah Kahire’de İngiltere Başkonsolosu olan Lord Kitchener’le 1912 yılından itibaren temas Devamı…

Bugün Yaşananları Anlamak İçin: Enver Paşa’nın Mektubu

Okuma Süresi: 6 dakika Enver Paşa’nın Livâ –el İslâm Dergisi’nin 1 Haziran 1337 (1921) tarih ve Yıl.1, Sayı.6 nüshasında yayımlanan bir mektubu, bu gün İslâm Âleminde yaşanmakta olan ayaklanmaları ve uluslararası sistemin başlarına diktiği diktatörlerden kurtulma mücadelelerini anlamamız bakımından ibret verici mahiyettedir. Mektup metnine Devamı…

Gertrude Bell’in Hatıralarında Mezopotamya’nın İşgali-II

Okuma Süresi: 9 dakika İşgaller sırasında İngilizlere biat eden aşiretler Kut’ül Amara savaşından sonra tekrar Türklerden tarafa dönmüşlerdi. İngilizler Nasıriye bölgesinde, vergi toplamadan imar faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle halkın sempatisini kazanmaya çalışıyor, aşiretlere yumuşak davranarak propaganda yapıyorlardı. Bell hatıratında, “Bütün sınır aşiretlerine para verdiğimiz Devamı…

Gertrude Bell’in Hatıralarında Mezopotamya’nın İşgali-I

Okuma Süresi: 9 dakika Birinci Dünya Savaşı’nda Mezopotamya’yı işgal eden İngilizlerin kılavuzu Gertrude Bell adlı bir arkeolog-tarihçi idi. Gertrude Bell, bölge coğrafyası ve bu bölgede yaşayan halklar hakkındaki derin bilgisini İngiliz işgal kuvvetlerinin hizmetine sunmasının yanında, savaşın nihayetinde, Irak’ın komşu devletleri (Türkiye, İran, Suriye, Devamı…

Türk Ordusu’nun Tarih İçinde Dönüşümü-II (27 Mayıs’tan Sonra…)

Okuma Süresi: 18 dakika Bir Vak’ayi Şerriye: 27 Mayıs  1960 yılının başından itibaren Menderes hükümeti ABD’ye ve NATO’ya körü körüne teslim olma politikasından vazgeçme, Sovyetler Birliği başta olmak üzere komşu ülkelerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı politikalar geliştirme yönünde adımlar atmaya başlamıştı. Hükümet, ABD’den Devamı…

Türk Ordusunun Tarih İçinde Dönüşümü-I (Selçuklu’dan 27 Mayıs’a)

Okuma Süresi: 15 dakika Mecburi askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmesinin tartışıldığı şu günlerde, tartışmanın teknik boyutları dışında, askerlik sistemimizin tarihi süreci içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir analiz, bir bakıma askeri ihtiyacın sınırlarını belirlemede de önem taşıyacaktır. Ordunun gayesi, toplumla Devamı…

Bir Amerikalının, Sivas Kongresi’ndeki Manda Tartışmalarına Şahitliği

Okuma Süresi: 11 dakika Louis Edgar Browne, Chicago Daily News Gazetesi’nin muhabiri olarak 26 Ağustos-20 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta bulunmuştu. Browne, Sivas Kongresi’nin bazı oturumlarına katılmış, burada edindiği intibaları ve lider kadroyla yaptığı röportajları Amerikan Yüksek Komiseri M.L.Bristol’e rapor etmiş, raporlarında yer alan Devamı…

İsrail Türkiye’den Neden Özür Dileyemez?

Okuma Süresi: 8 dakika Ambargo altındaki Gazze’ye insani yardım götüren ‘Özgürlük Filosu’na ait Mavi Marmara gemisi, 31 Mayıs 2010 gecesi uluslararası sularda İsrail komandolarının saldırısına uğramış, saldırıda 9 Türk yardım gönüllüsü hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı. İsrail, yardım gemilerine ve yardım malzemelerine el Devamı…

Eksen Değişikliği Can Yakar: İki Örnek Olay

Okuma Süresi: 9 dakika Türkiye’nin dış politika ekseninin kayıp kaymadığı hususu, bugünlerde en çok konuşulan mevzulardan birisidir. Bu yazımızda, Türkiye’nin ekseninin nasıl şekillendirildiğinin hikayesi kısaca anlatılmaya çalışılmış ve bu eksenden uzaklaşma temayülü gösteren Menderes ve ilk Demirel hükumetlerinin başına gelenler bahis konusu edilmiştir. Türkiye Devamı…

“Selamet-i Umumiye Komitesi” Milli İradeye Müdahale İçin Kurulan Gizli Bir Örgüt

Okuma Süresi: 6 dakika Meclis’te Bursa mebusu olarak görev yapan Operatör Dr. Emin Bey (Erkul), 02 Mart 1954 tarihinde Vakit Gazetesinde yayımlanan hatıratında (TEFRİKA: 24), Birinci Meclis’i denetim altında tutmak için kurdukları ve adına  “Selamet-i Umumiye Komitesi” adını verdikleri, 35 kişiden oluşan gizli yapılanmayı Devamı…

Bir Başka Açıdan Yeşilordu Cemiyeti

Okuma Süresi: 14 dakika Yeşilordu Cemiyeti ve faaliyeti, milli mücadele döneminin en önemli olaylarından birisi olduğu halde, yakın tarihimizle ilgili çalışmalarda hak ettiği ölçüde ele alınmamıştır. Yeşilordu Cemiyeti, ya ideolojik söylemleri ve Bolşeviklerle olan ilişkileri bakımından Marksist yazarlarca ele alınıp komünizmi ne derece anladıkları Devamı…

“Balyoz Darbe Planı” Ordu Yunanistan’la Savaşırken Müslüman Halkın Ayaklandırılması?

Okuma Süresi: 3 dakika Taraf Gazetesi’nin ifşaasıyla gündeme düşen “Balyoz Darbe Planı”nın, 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu’nun Selimiye Kışlası’nda yapılan seminerde,  2003-2006 tatbikatları çerçevesinde, dış tehdide yönelik bir harp oyunu çalışması olduğu, her ordunun bu tür simülasyonlar yaptığı, dolayısıyla bunda abartılacak bir durum Devamı…

“Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri” Yazımıza Zeyl

Okuma Süresi: 7 dakika “Bandung Konferansı”nda Kavgadan, Bağlantısızlar Hareketi Özel Konukluğuna: Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri” başlıklı bir önceki yazımızda, Türkiye-Bağlantısızlar ilişkilerini, bir bakıma Cumhuriyet sonrası Türkiye-Mısır ilişkilerinin belirlediği anlatılarak, bu ilişkinin kırılmaya yol açan bir kısım önemli olayları aktarılmıştı. Bu ilişkileri tayin etmede önemli rol Devamı…

Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri

Okuma Süresi: 8 dakika “Bandung Konferansı”nda Kavgadan, Bağlantısızlar Hareketi Özel Konukluğuna: Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in davetlisi olarak, 14-15 Temmuz 2009 tarihlerinde Şarm”ü ş-Şeyh’de yapılan ‘15.Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ ne katıldı. Cumhurbaşkanı ‘Bağlantısızlar Hareketi Özel Konuğu’ olarak bu toplantıya davet edilmişti. Devamı…

ABD Büyükelçisi George McGhee’nin Hatıralarında, ABD’nin Ortadoğu’ya Girişi ve Türkiye’nin Rolü

Okuma Süresi: 11 dakika ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı George McGhee, Marshall Planı çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye’ye yardım koordinatörü, Yakındoğu, Güney Asya ve Afrika’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve 31 Ocak 1952-19 Haziran 1953 döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış bir Amerikan diplomatıdır. Devamı…

Sultan Vahdeddin’in Cenazesi Hacizden Nasıl Kaçırıldı?

Okuma Süresi: 4 dakika Bir Sırrın İfşaası… Bugüne kadar, Sultan Vahdettin’in cenazesinin içinde bulunduğu tabutun, borçları dolayısıyla İtalyan haciz memurları tarafından haczedildiği, bir ay sonra borcunun ödenmesi ile cenazenin defnine izin verildiği bilinmekteydi. Timaş Yayınları tarafından “Sultan Vahdettin’in San Remo Günleri” adı ile yayımlanan Devamı…

Atatürk Türk Ocakları’nı Niye  Kapattı?

Okuma Süresi: 7 dakika Cumhuriyet’in ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun hatıraları (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Anılar,Yazılar, Mektuplar, Belgeler ) adıyla, Yapı Kredi Yayınları tarafından 2008 yılında yayımlandı. Arif Hikmet Koyunoğlu yayımlanan hatıralarında, Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Cumhuriyet ‘in ilk Devamı…

Alevî Türkmenlerin Aşiretten Cemaate Dönüştürülme Serüveni-III

Okuma Süresi: 9 dakika Safevilerin Kızılbaş Türkmen Aşiretlerini Kapalı Bir Cemaate Dönüştürmesi Safevî Devleti’in kuruluşunda;  Anadolu’dan gelen Rumlu(Sivas-Tokat-Amasya), Ustaclu (Sivas-Tokat-Amasya bölgesinde yaşayan Uluyörük topluluğu),Tekelü (Antalya-İsparta-Burdur), Şamlu (Halep Türkmenlerinden), Dulkadirli (Maraş-Yozgat), Varsak (Tarsus), Çepni,  Arapgirlü (Malatya-Arapgir), Turgudlu (Karaman), Bozcalu (Halep Türkmenlerinden),Acirlü (Halep Türkmenlerinden),Hınıslu (Erzurum-Hınıs), Çemişezeklü Devamı…

Alevî Türkmenlerin Aşiretten Cemaate Dönüştürülme Serüveni-I

Okuma Süresi: 9 dakika Safevi Etkisi Öncesi Alevîlik ve Bektâşilik Türkiye’de Alevî-Bektâşi tarihi yazıcıları “tevella ve teberra” inancını, yani “övme” ya da “lanetleme” kültürünü tarih felsefelerine de yansıtmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, tarih boyunca Alevî-Bektaşi topluluğunun içinde yer almış olduğu her eylem meşrulaştırılıp, kutsanmakta, Osmanlı Devamı…

Menderes ve Zorlu’nun Asılma Sebebi, “Kıbrıs’ın İstirdadı Politikası” mıydı?

Okuma Süresi: 6 dakika “Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu?” , Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından, Emekli Binbaşı İsmail Tansu’nun 2002 yılında yayınlamış olduğu bir hatıra kitabının adıdır. Kitapta, bir yandan Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesi tarihine ilişkin çok önemli bilgi ve hatıralara yer verilirken, diğer taraftan belki de, Devamı…

İttihat Terakki ve 31 Mart Vakası (Hatıratları Hatırlamak)

Okuma Süresi: 18 dakika 31 Mart hadisesini konu alan hatırat dizimizde bu defa, dönemin Genelkurmay Başkanı Ahmed İzzet Paşa’nın bu döneme ilişkin hatıralarını nakledeceğiz. Ahmed İzzet Paşa’nın hatıraları Nehir Yayınları tarafından “Feryadım” ismiyle iki cilt halinde yayımlanmıştır. 31 Mart hatıraları, hatıratın birinci cildinden nakledilmiştir. Devamı…

Kazım Karabekir’in 31 Mart Hatıraları (Hatıratları Hatırlamak)

Okuma Süresi: 13 dakika Kazım Karabekir, 1905-1907 yıllarında Manastır’da yüzbaşı rütbesiyle Avcı Taburlarında staj yaptığı sırada, Enver Bey’le sık sık görüşerek, her türlü fenalığın başı olarak gördüğü Sultan Hamid’in ortadan kaldırılması gerektiği fikrini tekrarlar. Ona göre, “Alemdar ordusu gibi bir hürriyet ordusu oluşturarak, Sultan Devamı…