Bugün Yaşananları Anlamak İçin: Enver Paşa’nın Mektubu

Okuma Süresi: 6 dakika Enver Paşa’nın Livâ –el İslâm Dergisi’nin 1 Haziran 1337 (1921) tarih ve Yıl.1, Sayı.6 nüshasında yayımlanan bir mektubu, bu gün İslâm Âleminde yaşanmakta olan ayaklanmaları ve uluslararası sistemin başlarına diktiği diktatörlerden kurtulma mücadelelerini anlamamız bakımından ibret verici mahiyettedir. Mektup metnine Devamı…

Gertrude Bell’in Hatıralarında Mezopotamya’nın İşgali-II

Okuma Süresi: 9 dakika İşgaller sırasında İngilizlere biat eden aşiretler Kut’ül Amara savaşından sonra tekrar Türklerden tarafa dönmüşlerdi. İngilizler Nasıriye bölgesinde, vergi toplamadan imar faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle halkın sempatisini kazanmaya çalışıyor, aşiretlere yumuşak davranarak propaganda yapıyorlardı. Bell hatıratında, ”Bütün sınır aşiretlerine para verdiğimiz Devamı…

Gertrude Bell’in Hatıralarında Mezopotamya’nın İşgali-I

Okuma Süresi: 9 dakika Birinci Dünya Savaşı’nda Mezopotamya’yı işgal eden İngilizlerin kılavuzu Gertrude Bell adlı bir arkeolog-tarihçi idi. Gertrude Bell, bölge coğrafyası ve bu bölgede yaşayan halklar hakkındaki derin bilgisini İngiliz işgal kuvvetlerinin hizmetine sunmasının yanında, savaşın nihayetinde, Irak’ın komşu devletleri (Türkiye, İran, Suriye, Devamı…

27 Mayıs’tan Günümüze Ordunun Dönüşümü ve Profesyonel Askerlik

Okuma Süresi: 18 dakika Bir Vak’ayi Şerriye: 27 Mayıs   1960 yılının başından itibaren Menderes hükümeti ABD’ye ve NATO’ya körü körüne teslim olma politikasından vazgeçme, Sovyetler Birliği başta olmak üzere komşu ülkelerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı politikalar geliştirme yönünde adımlar atmaya başlamıştı. Hükümet, Devamı…

Selçuklu’dan 27 Mayıs’a Ordunun Tarihi Dönüşümü

Okuma Süresi: 15 dakika Mecburi askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmesinin tartışıldığı şu günlerde, tartışmanın teknik boyutları dışında, askerlik sistemimizin tarihi süreci içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir analiz, bir bakıma askeri ihtiyacın sınırlarını belirlemede de önem taşıyacaktır. Ordunun gayesi, toplumla Devamı…

Bir Amerikalının, Sivas Kongresi’ndeki Manda Tartışmalarına Şahitliği

Okuma Süresi: 11 dakika Louis Edgar Browne, Chicago Daily News Gazetesi’nin muhabiri olarak 26 Ağustos-20 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta bulunmuştu. Browne, Sivas Kongresi’nin bazı oturumlarına katılmış,  burada edindiği intibaları ve lider kadroyla yaptığı röportajları Amerikan Yüksek Komiseri M.L.Bristol’e rapor etmiş, raporlarında yer alan Devamı…

Eksen Değişikliği Can Yakar: İki Örnek Olay

Okuma Süresi: 9 dakika Türkiye’nin dış politika ekseninin kayıp kaymadığı hususu, bugünlerde en çok konuşulan mevzulardan birisidir. Bu yazımızda, Türkiye’nin ekseninin nasıl şekillendirildiğinin hikayesi kısaca anlatılmaya çalışılmış ve bu eksenden uzaklaşma temayülü gösteren Menderes ve ilk Demirel hükumetlerinin başına gelenler bahis konusu edilmiştir.   Devamı…

“Selamet-i Umumiye Komitesi” Milli İradeye Müdahale İçin Kurulan Gizli Bir Örgüt

Okuma Süresi: 6 dakika Meclis’te Bursa mebusu olarak görev yapan Operatör Dr. Emin Bey (Erkul), 02 Mart 1954 tarihinde Vakit Gazetesinde yayımlanan hatıratında (TEFRİKA: 24), Birinci Meclis’i denetim altında tutmak için kurdukları ve adına  “Selamet-i Umumiye Komitesi” adını verdikleri, 35 kişiden oluşan gizli yapılanmayı Devamı…

Bir Başka Açıdan Yeşilordu Cemiyeti

Okuma Süresi: 14 dakika Yeşilordu Cemiyeti ve faaliyeti, milli mücadele döneminin en önemli olaylarından birisi olduğu halde, yakın tarihimizle ilgili çalışmalarda hak ettiği ölçüde ele alınmamıştır. Yeşilordu Cemiyeti, ya ideolojik söylemleri ve Bolşeviklerle olan ilişkileri bakımından Marksist yazarlarca ele alınıp komünizmi ne derece anladıkları Devamı…

“Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri” Yazımıza Zeyl

Okuma Süresi: 7 dakika “Bandung Konferansı”nda Kavgadan, Bağlantısızlar Hareketi Özel Konukluğuna: Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri” başlıklı bir önceki yazımızda, Türkiye-Bağlantısızlar ilişkilerini, bir bakıma Cumhuriyet sonrası Türkiye-Mısır ilişkilerinin belirlediği anlatılarak, bu ilişkinin kırılmaya yol açan bir kısım önemli olayları aktarılmıştı.   Bu ilişkileri tayin etmede önemli Devamı…

Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri

Okuma Süresi: 8 dakika “Bandung Konferansı”nda Kavgadan, Bağlantısızlar Hareketi Özel Konukluğuna: Türkiye-Bağlantısızlar Hareketi İlişkileri   Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in davetlisi olarak, 14-15 Temmuz 2009 tarihlerinde Şarm”ü ş-Şeyh’de yapılan ‘15.Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ ne katıldı. Cumhurbaşkanı ‘Bağlantısızlar Hareketi Özel Konuğu’ olarak bu toplantıya davet Devamı…

ABD Büyükelçisi George McGhee’nin Hatıralarında, ABD’nin Ortadoğu’ya Girişi ve Türkiye’nin Rolü

Okuma Süresi: 11 dakika ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı George McGhee, Marshall Planı çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye’ye yardım koordinatörü, Yakındoğu, Güney Asya ve Afrika’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve 31 Ocak 1952-19 Haziran 1953 döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış bir Amerikan diplomatıdır. Devamı…

Vahdettin’in Cenazesi Hacizden Nasıl Kaçırıldı?

Okuma Süresi: 3 dakika Bir Sırrın İfşaası… Bugüne kadar, Sultan Vahdettin’in cenazesinin içinde bulunduğu tabutun, borçları dolayısıyla İtalyan haciz memurları tarafından haczedildiği, bir ay sonra borcunun ödenmesi ile cenazenin defnine izin verildiği bilinmekteydi. Timaş Yayınları tarafından “Sultan Vahdettin’in San Remo Günleri” adı ile yayımlanan Devamı…

Atatürk Türk Ocakları’nı Niye  Kapattı?

Okuma Süresi: 7 dakika Cumhuriyet’in ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun hatıraları (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Anılar,Yazılar, Mektuplar, Belgeler ) adıyla, Yapı Kredi Yayınları tarafından 2008 yılında yayımlandı. Arif Hikmet Koyunoğlu yayımlanan hatıralarında, Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Cumhuriyet ‘in ilk Devamı…

ALEVî TÜRKMENLERİN AŞİRETTEN CEMAATE DÖNÜŞTÜRÜLME SERÜVENİ -3

Okuma Süresi: 9 dakika Safevilerin Kızılbaş Türkmen Aşiretlerini Kapalı Bir Cemaate Dönüştürmesi Safevî Devleti’in kuruluşunda;  Anadolu’dan gelen Rumlu(Sivas-Tokat-Amasya), Ustaclu (Sivas-Tokat-Amasya bölgesinde yaşayan Uluyörük topluluğu),Tekelü (Antalya-İsparta-Burdur), Şamlu (Halep Türkmenlerinden), Dulkadirli (Maraş-Yozgat), Varsak (Tarsus), Çepni,  Arapgirlü (Malatya-Arapgir), Turgudlu (Karaman), Bozcalu (Halep Türkmenlerinden),Acirlü (Halep Türkmenlerinden),Hınıslu (Erzurum-Hınıs), Çemişezeklü Devamı…

ALEVî TÜRKMENLERİN AŞİRETTEN CEMAATE DÖNÜŞTÜRÜLME SERÜVENİ -1

Okuma Süresi: 9 dakika Safevi Etkisi Öncesi Alevîlik ve Bektâşilik   Türkiye’de Alevî-Bektâşi tarihi yazıcıları “tevella ve teberra” inancını, yani “övme” ya da “lanetleme” kültürünü tarih felsefelerine de yansıtmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, tarih boyunca Alevî-Bektaşi topluluğunun içinde yer almış olduğu her eylem meşrulaştırılıp, kutsanmakta, Devamı…

MENDERES VE ZORLU’NUN ASILMA SEBEBİ, “KIBRIS’IN İSTİRDADI POLİTİKASI” MIYDI?

Okuma Süresi: 6 dakika “Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu?” , Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından, Emekli Binbaşı İsmail Tansu’nun 2002 yılında yayınlamış olduğu bir hatıra kitabının adıdır.   Kitapta, bir yandan Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesi tarihine ilişkin çok önemli bilgi ve hatıralara yer verilirken, diğer taraftan belki Devamı…