Bir Başka Açıdan Yeşilordu Cemiyeti

Okuma Süresi: 14 dakika Yeşilordu Cemiyeti ve faaliyeti, milli mücadele döneminin en önemli olaylarından birisi olduğu halde, yakın tarihimizle ilgili çalışmalarda hak ettiği ölçüde ele alınmamıştır. Yeşilordu Cemiyeti, ya ideolojik söylemleri ve Bolşeviklerle olan ilişkileri bakımından Marksist yazarlarca ele alınıp komünizmi ne derece anladıkları hususunda tenkid edilmiş, ya da Kemalist yazar ve tarihçiler tarafından Devamı…