Alevîlik tartışmaları üzerine Üç Tarz-ı Siyaset

Okuma Süresi: 9 dakika Anadolu Alevîliği-Kızılbaşlık, kökleri Türklerin İslâmiyet’i tanımaya başladıkları dönemlere dayanan ve tarih içerisinde tedricen oluşan, yaşadıkları tarihi tecrübeler ve iktisadi şartlarla şekillenen, müntesiplerinin yaşadıkları coğrafyaya göre birbirinden bazı farklılıklar gösteren bir İslâm anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Alevîliğin, İslâm’ın yanı sıra Türklerin İslâm öncesi din ve kültürlerinden, yani Şamanizm ve onun özünü Devamı…