Basra’dan Hazar’a: 100 Yıllık Petrol Hikâyesi-II

Okuma Süresi: 7 dakika Birinci Dünya Savaşı’nın Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun mağlubiyeti ile sonuçlanmasının ardından Ortadoğu yeniden şekillenmiş, Osmanlı Devleti’nin parçası olan Lübnan ve Suriye Fransa, Irak ve Ürdün’de İngiltere mandasına düşmüştü. Savaş sonrasında bölgedeki petrolün imtiyaz sahibi bulunan Turkish Petroleum Company’nin hisseleri yeniden paylaşılırken, Almanya’ya ait Deutsche Bank hisseleri Fransızlara devredilmişti. Birinci Dünya Devamı…