Türk Devletler Teşkilatı ve Fergânâ Vadisi’nde İstikrarın Sağlanmasının Önemi

Okuma Süresi: 13 dakika 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Sekizinci Türk Dünyası Zirvesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”[1]nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmiş, 2018’de gözlemci üye olarak katılan Macaristan’ın yanı sıra Türkmenistan’da bu yıl Teşkilata gözlemci üye kabul edilmiş, 2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik Yol Haritası hazırlanması, üye ülkelerin gelecek 20 yıla ilişkin ortak tutumlarını şekillendirecek Devamı…