Salgın Hastalıkların Tetiklediği Dünya Tarihindeki Güç ve Düzen Değişiklikleri

Okuma Süresi: 27 dakika Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Antik çağlardan itibaren değişik bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış ve hastalık çıktığı yerden tacirler, seyyahlar ya da savaşan ordular tarafından ülkeden ülkeye yayılarak ortak insanlık derdi haline gelmiştir. Salgın hastalıkların en etkili olduğu Orta Çağ’da görülen bulaşıcı hastalıklar; veba, grip, çiçek, tifüs, tüberküloz, Devamı…

Koronavirüs Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler

Okuma Süresi: 5 dakika Dünyanın içinden hızlı biçimde geçtiği sanayileşme, şehirleşme, modernleşme ve nihayet küreselleşme süreci, iletişim ağlarının yaygınlaşması ile birlikte, 1960’lardan sonra kapitalist Batı toplum yapısını değiştirmiş, buna paralel olarak toplumsal hareketleri de dönüştürmüştür. Bu dönüşümün sonucu olarak, heterojen bir kimliğe sahip olan ve bir hiyerarşisi bulunmayan yeni toplumsal hareketler örgütlü sınıf hareketlerinin Devamı…