Sadâbâd Paktı‘nın İçyüzü

Okuma Süresi: 13 dakika Sadâbâd Paktı: Taraf olan Devlet Yöneticilerinin İç Tehdide Karşı İşbirliği Yapma Antlaşması İtalya’nın 1935 yılında Habeşistan’a saldırmasının Türkiye’yi Doğulu devletlerle bir pakt çerçevesinde ilişkiler kurmaya yönelttiği, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında kurulan Sadabat Paktı’nın öncüsü olması itibariyle, bu paktın Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politika dehasının örneği olduğu yolundaki anlatımlar Devamı…

M. Kemal ve K. Karabekir‘in Araplarla Birlikte İşgale Direnme Tartışması

Okuma Süresi: 8 dakika M.Kemal ve K. Karabekir‘in Araplarla Birlikte İşgale Direnme Tartışması Hey’eti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın, Ankara’dan 15. Kolordu Kumandanlığına gönderdiği 15/16-2-1336 tarihli şifre ve ekinde yer alan Halep Teşkilâtı Milliye Riyaseti’ne kendi imzası ile yazmış olduğu yazı, Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir’i şaşırtmış ve Mustafa Kemal Paşa ile aralarında tartışmaya sebep Devamı…