Fevzi Çakmaka Göre Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya Nasıl Gönderildi?

Okuma Süresi: 15 dakika 1946 yılında yayımlanmış bulunan “Mareşal Fevzi Çakmak: Askeri, Hususi Hayatı” adlı kitabının[[1]] müsveddelerini, kitabın yazarı Süleyman Külçe 1946 yılında Fevzi (Çakmak)Paşa’ya okumak üzere takdim etmiş, Fevzi Paşa’da bunları tashih ettikten sonra müsveddelere kendi el yazısı ile yeni bazı notlar ilave etmiştir. Süleyman Külçe’nin kitabının önsözünde açıkladığı bu bilgiye göre, Fevzi Çakmak’ın murakabesinden geçen Devamı…