Kuşatılan İran-II

Okuma Süresi: 8 dakika İran, Büyük Pers İmparatorluğu havzasında hâkimiyet kurma hedefi için birbirinden farklı, hatta çelişen politikalar geliştirerek müthiş bir pragmatizm sergilemektedir. İçeride etnik ve dini farklılığa sahip halkları bir arada tutabilmek için İranlılık kimliğini, İran’ın toprak bütünlüğünü korumayı ve dış düşmanlara karşı yekvücut olmayı işlemektedir. Dış politikada ise; Sünni coğrafyada Şiilerin hâmiliğini Devamı…

Kuşatılan İran-I

Okuma Süresi: 8 dakika Dünyanın, özelde Ortadoğu’nun yeniden şekillendiği şu günlerde İran’ın Ortadoğu’daki rolü tartışmaların önemli konularından birisi olmayı sürdürmektedir. İran’ın nüfuz alanını genişletme çabalarını; İran’ın kadim devlet geleneğini sürdürmesiyle, Şii dünyanın patronu olmasıyla ya da Farsça konuşulan dünyaya yönelik tabii bir gelişme olmakla açıklayan muhtelif görüşler mevcuttur. Ama şu bir gerçek ki, bölgedeki Devamı…