Türk Ordusu’nun Tarih İçinde Dönüşümü-II (27 Mayıs’tan Sonra…)

Okuma Süresi: 18 dakika Bir Vak’ayi Şerriye: 27 Mayıs  1960 yılının başından itibaren Menderes hükümeti ABD’ye ve NATO’ya körü körüne teslim olma politikasından vazgeçme, Sovyetler Birliği başta olmak üzere komşu ülkelerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı politikalar geliştirme yönünde adımlar atmaya başlamıştı. Hükümet, ABD’den gizli olarak, 15 Temmuzda Başbakanın Sovyetler Birliği’ne bir ziyaret yapmasını Devamı…

Türk Ordusunun Tarih İçinde Dönüşümü-I (Selçuklu’dan 27 Mayıs’a)

Okuma Süresi: 15 dakika Mecburi askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmesinin tartışıldığı şu günlerde, tartışmanın teknik boyutları dışında, askerlik sistemimizin tarihi süreci içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir analiz, bir bakıma askeri ihtiyacın sınırlarını belirlemede de önem taşıyacaktır. Ordunun gayesi, toplumla ilişkisi, kendisini ait hissettiği ideolojinin mahiyeti, iç ve dış düşman Devamı…