Şerif Hüseyin Elindeki Mekke-i Mükerreme’de Hacc Câiz midir?

Okuma Süresi: 7 dakika Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, kendi hükümranlığı altında bir Arap Krallığı kurma hedefi güden Mekke Emîri Şerif Hüseyin, bu amacına ulaşmak için İngilizlerden destek sağlamaya çalışıyordu. Bu maksatla, Şerif Hüseyin’in oğlu Abdullah Kahire’de İngiltere Başkonsolosu olan Lord Kitchener’le 1912 yılından itibaren temas kurmuştu. İngiltere, bir yandan sömürgesi Hindistan’a giden deniz yolunun güvenliğini Devamı…