Osmanlıdan Bugüne Kaybedilen Toprakları Geri Alma Stratejisi 2

Okuma Süresi: 10 dakika Elviye-i Selâse’nin İstirdadı Politikası 1828-1829’daki Osmanlı-Rus Harbi’nin mağlubiyetle sonuçlanması üzerine Ruslara terk edilen Ahıska ve Ahılkelek ile, 93 Harbi olarak bilinen 1877/1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin savaş tazminatı olarak Ayastefanos Andlaşması ile verdiğimiz ve Brest-Litovsk’da Rusya’dan zorla geri aldığımız, Mondoros Mütarekesi ile tekrar kaybettiğimiz Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan ve Batum vilayetleri)’nin anavatana Devamı…

Osmanlıdan Bugüne Kaybedilen Toprakları Geri Alma Stratejisi

Okuma Süresi: 6 dakika Müslüman fakihlerin pek çoğuna göre, Dar’ül İslam olan topraklar bir daha Dar’ül Harp statüsüne girmez. Dolayısıyla bu topraklar Müslümanların elinden çıkmış olsa bile tekrar fethedilmez, fakat İSTİRDAT edilirler. Devletin güçlü olduğu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun fethettiği toprakların daha sonra savaşlar sebebiyle elinden çıkması, idarecileri müşkül duruma sokmuş ve Dar’ül İslam’ı terk Devamı…