Kaşıkçı Cinayeti: “Söylemin Gücü” nün Boşa Düşmesi

Okuma Süresi: 5 dakika “Söylemin Gücü” kavramını ortaya atan Fransız düşü­nür Michel Foucault’ya göre güç/iktidar ve bilgi, toplum yapısını temellendiren esaslı unsurlardır. Güç ve bilgi birbirinden ayrılmaz ikilidir. Gücü ellerinde tutan­lar bilgiyi de kontrol ederler, zira iktidarın gücünü koruması için söylemlere ihtiyacı vardır. Foucault’ya göre söylem, gücün oluşturulma, tartışılma, kontrol ve dağıtımının aracıdır. Bilgi­yi elinde Devamı…

Kafkaslar ve Çöken Uluslararası Sistem

Okuma Süresi: 4 dakika Kafkasya, modern uluslararası sistemin bütün parlak sözlerinin ve parıltılarının söndüğü bir coğrafyadır. Kafkaslar üzerinde hâkimiyet kuran hegemon gücün, tıpkı diğer batılı büyük güçler gibi, kolonileştirmelerini “medenileştirme” adı altında meşrulaştırdığı, buna direnenlerin ezilip sürgünlere yollandığı bir yurdun adıdır Kafkasya. Uluslararası ilişkileri belirleyici ana unsurun “çıkar” olarak kabul edildiği mevcut uluslararası sistemde, uluslararası ilişkilerin temel aktörü “egemen Devamı…