ABD Büyükelçisi George McGhee’nin Hatıralarında, ABD’nin Ortadoğu’ya Girişi ve Türkiye’nin Rolü

ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı George McGhee, Marshall Planı çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye’ye yardım koordinatörü, Yakındoğu, Güney Asya ve Afrika’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve 31 Ocak 1952-19 Haziran 1953 döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış bir Amerikan diplomatıdır. George McGhee’nin 1947-1953 yıllarına ait hatıraları Belkıs Çorakçı’nın tercümesiyle, ”ABD-Türkiye-Nato-Ortadoğu” Devamı…

Emin Sazak’ın Cumhuriyet Dönemi Hatıraları

Emin Sazak 1882 yılında Eskişehir’in Sazak Köyü’nde doğmuştur.  12 yaşındayken gittiği İstanbul’da, Fatih Medreselerinde 3 yıl kadar eğitim görmüş, eğitimini yarım bırakarak köyüne geri dönmüştür. 1920 yılında TBMM ‘nin ilk dönem toplantısına Eskişehir mebusu olarak iştirak etmiş, 2. dönem seçimleri sırasında, fikir anlaşmazlığı sebebiyle Atatürk tarafından Müdafaa-i Hukuk Gurubundan çıkarılmıştır. Devamı…

Vahdettin’in Cenazesi Hacizden Nasıl Kaçırıldı?

Bir Sırrın İfşaası… Bugüne kadar, Sultan Vahdettin’in cenazesinin içinde bulunduğu tabutun, borçları dolayısıyla İtalyan haciz memurları tarafından haczedildiği, bir ay sonra borcunun ödenmesi ile cenazenin defnine izin verildiği bilinmekteydi. Timaş Yayınları tarafından “Sultan Vahdettin’in San Remo Günleri” adı ile yayımlanan Rumeysa Aredba’nın hatıralarında, Sultan Vahdettin’in cenazesinin değil boş tabutunun haczedildiği, Devamı…

Atatürk Türk Ocakları’nı Niye  Kapattı?

Cumhuriyet’in ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun hatıraları (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Anılar,Yazılar, Mektuplar, Belgeler ) adıyla, Yapı Kredi Yayınları tarafından 2008 yılında yayımlandı. Arif Hikmet Koyunoğlu yayımlanan hatıralarında, Osmanlı Devletinin son dönemleri ile Cumhuriyet ‘in ilk yıllarında şahit olduğu olayları naklederken,  bazı tarihi hadiselerin arka planına Devamı…

Rus Yardımı Değil, Buhara Emirlik Hazinesi Altınları

Kemal Paşa, 26 Nisan 1920’de, Meclis’in açılışından hemen üç gün sonra yazdığı mektupla, Sovyetler Birliği’nden silah, cephane ve malzeme yanında para da istemiş, gönderdiği mektubuna cevap beklemeden 11 Mayıs’ta Rusya’ya bir de heyet yollamıştır. Bu talep üzerine Sovyetler, 1920 yılından itibaren belli aralıklarla Ankara Hükümeti’ne cephane, savaş malzemesi ve para Devamı…

ALEVî TÜRKMENLERİN AŞİRETTEN CEMAATE DÖNÜŞTÜRÜLME SERÜVENİ -3

Safevilerin Kızılbaş Türkmen Aşiretlerini Kapalı Bir Cemaate Dönüştürmesi Safevî Devleti’in kuruluşunda;  Anadolu’dan gelen Rumlu(Sivas-Tokat-Amasya), Ustaclu (Sivas-Tokat-Amasya bölgesinde yaşayan Uluyörük topluluğu),Tekelü (Antalya-İsparta-Burdur), Şamlu (Halep Türkmenlerinden), Dulkadirli (Maraş-Yozgat), Varsak (Tarsus), Çepni,  Arapgirlü (Malatya-Arapgir), Turgudlu (Karaman), Bozcalu (Halep Türkmenlerinden),Acirlü (Halep Türkmenlerinden),Hınıslu (Erzurum-Hınıs), Çemişezeklü (Tunceli-Çemişkezek) oymakları mühim rol oynamıştır. Bu oymaklar arasında en kalabalık Devamı…

ALEVî TÜRKMENLERİN AŞİRETTEN CEMAATE DÖNÜŞTÜRÜLME SERÜVENİ -2

Safevilerin Şeyhlikten Şahlığa Geçiş Mücadeleri ve Türkmen Aşiretlerinin Rolü   Şah İsmail’in büyük dedesi Şeyh Safiyeddin, 1252-1334 yıllarında yaşamış bir Türk sofisiydi. Mezhep olarak Şafii mezhebine mensuptu. Onun Farisî veya Kürd olduğunu iddia edenler de vardır. Safevî tarihi uzmanı Prof.Dr. Oktay Efendiyev’e göre, Şeyh Safiyeddin’in İran’da pek müridi bulunmamasına karşılık, Devamı…

ALEVî TÜRKMENLERİN AŞİRETTEN CEMAATE DÖNÜŞTÜRÜLME SERÜVENİ -1

Safevi Etkisi Öncesi Alevîlik ve Bektâşilik   Türkiye’de Alevî-Bektâşi tarihi yazıcıları “tevella ve teberra” inancını, yani “övme” ya da “lanetleme” kültürünü tarih felsefelerine de yansıtmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, tarih boyunca Alevî-Bektaşi topluluğunun içinde yer almış olduğu her eylem meşrulaştırılıp, kutsanmakta, Osmanlı Devleti’nin her eylemi mutlak olarak kötülenmektedir. Yaşanan olaylar genel Devamı…

Halk Fırkası’nın Altı Ok’u Tespit Edilirken Yapılan Laiklik Tartışmaları

“Hamdi Bey, adeta yeni bir din yahut İslâmlıkta reform yapalım demek istiyor. İnkılabımızın hedefi tamamen bunun dışındadır. İslâmlık devrini yapmış, fayda ve zararlarını ortaya koyarak eskimiş, ömrünü bitirmiş bir dindir. O müesseseyi ne korumaya ne de yeniden bir aşı yaparak gençleştirmeye niyetimiz yoktur. Zaten böyle bir teşebbüs, kurumuş eski ağaca Devamı…

MENDERES VE ZORLU’NUN ASILMA SEBEBİ, “KIBRIS’IN İSTİRDADI POLİTİKASI” MIYDI?

“Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu?” , Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından, Emekli Binbaşı İsmail Tansu’nun 2002 yılında yayınlamış olduğu bir hatıra kitabının adıdır.   Kitapta, bir yandan Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesi tarihine ilişkin çok önemli bilgi ve hatıralara yer verilirken, diğer taraftan belki de, 27 Mayıs ihtilalinin göz ardı edilen bir başka sebebi Devamı…

Devlet Dini İnşası ve Ekber Şah Tecrübesi

Cizvit papazlarından Bartoli “Baba (Padre) Ridolfo Akuaviva’nın Büyük Moğol Yanındaki Görevi” adlı Latince kitabında, Ekber Şah’ın büyük bir toplantı yaparak oraya din bilginlerini ve komutanları çağırdığını, uzun zamandan beri tasarlamış olduğu yeni bir din kurma ve onun başı olma niyetini aşağıdaki şekilde açıkladığını yazar. “Bir baş tarafından yönetilen bir devlette Devamı…